ASIA TOURS

With partner venues all over Mainland China and Asia The Shanghai Comedy Bunker regularly takes the show on the road.

Cities Include:

 • Beijing
 • Chengdu
 • Chongching
 • Guangzhou
 • Dongguan
 • Hong Kong
 • Shenzhen
 • Tokyo (Japan)
 • Ulan Bataar (Mongolia)
 • Wuhan
 • Xiamen
 • Xian
 • Hangshou
 • Ningbo

Mateen Stewart’s China Tour November 2019:

 • Nov 23rd – Shanghai
 • Nov 25th – Xi’an
 • Nov 30th – Dongguan

For more details on each event, check our Calendar.